Siljegården ligger naturskönt och centralt i byn. Lokalen lämpar sig för alla typer av arrangemang, allt ifrån ett sammanträde till en fest på upptill 100 personer.

Bildade och Byggande

1981 beslutade Fastighetsägarförening i Bygdsiljum att man skulle undersöka förutsättningarna för en samlingslokal i bygden.

Bygdsiljums Bygdegårdsförening bildades och antog sina stadgar den 7 juni 1982. Tomtmark köptes in och det praktiska arbetet startade i november 1983 med att lägga grunden.

Efter två års byggnadsarbeten kunde så Siljegården invigas den 8 oktober 1985.

Ändrade Planer

Ursprungligen planerades ett kombinerat servicehus/allmän samlingslokal, där post, bank, distriktssköterska, skolslöjd m.m. skulle finansiera driften. Kommunen satte stopp för dessa tankegångar, men socialnämnden hyr sedan 1986 ett rum av Bygdegårdsföreningen för hemtjänsten i Bygdsiljum.

Finansieringen

Det avsågs från början att söka statliga medel till byggandet från Bostadsstyrelsen. Men väntetiden av deras beslut var så lång och behovet så stort efter en samlingslokal att olika insamlingar började göras.

Kontant insamlingar, auktioner, drive-in-bingo, teaterföreställningar etc har bidragit till över 200 000 kronor. Olika anslag från tex Skellefteå Kommun 150 000 kr, Skellefteå Kraft 50 000 kr, MoDo sociala nämnd 30 000 kr och Sparbanken Norrland 5 000 kr. Från en rad lokala företag har byggnadsmaterial inbringats till subventionerade priser.

Sist men absolut inte minst har det frivilliga arbetet sparat mest pengar till byggandet. Frivilligt arbete är omöjligt att mäta i pengar.

VBB har beräknat kostnderna för byggandet till 925 000 kr.

Med inventarier så har bygget kostat en bit över 1 miljon kr. Direkt och indirekt har således bygdsiljumsborna själva satsat över 700 000 kr i bygget.

logo_bgm.png

Intresserad av att lära sig mer om vår by?
Mejla oss!
Made in Bygdsiljum